MyHealthStudy projekti tulemusi tutvustav konverents

14. aprillil Toimus projekti „MyHealthStudy: Personaliseeritud terviseinfo kogumise ja tagasiside platvorm“ tulemusi tutvustav online konverents.

Konverentsil esinesid:

  • MyHealthStudy ja Qure Platform rakenduste uued funktsionaalsused terviseandmete kogumiseks – Margus Jäger, OÜ Quretec
  • Ravimite kõrvaltoimete raporteerimine TÜ Eesti geenivaramus - Lili Milani, Tartu Ülikool
MyHealthStudy

My Health Study

Personaliseeritud terviseinfo kogumise ja tagasiside platvorm

Loe lähemalt

Eesmärgid

Projekti eesmärgiks on arendada mobiilisõbralik rakendus nimega „My Health Study“, millega saab vastavalt kõrgetele andmeturbe nõuetele koguda personaliseeritud terviseinfot läbi suunatud uuringute, näiteks biopanga doonoritelt ja anda osalejatele ka tagasisidet.

Quretec arendab andmete kogumise platvormi mille abil saavad ravimitööstus, uuringute ja muud terviseorganisatsioonid näha patsientide tagasisidet konkreetsel teemal. Projekti raames arendatav platform hakkab olema kohaldatav erinevat valdkonda puudutavate uuringute jaoks. Käesolevas projektis on valitud kaks piloteerimisvaldkonda, mille kaudu arendatakse platvormi põhifunktsionaalsused välja:

  • ravimite manustamine – määratud ravimitele ja kuidas määratud ravim patsiendile mõjub ning millised kõrvalnähud on iseloomulikud teatud profiiliga patsientidele. Selle tulemusel saavad tervise- jm uuringuorganisatsioonid rakendada tulemusi ja oluliselt suurendada personaalmeditsiini osakaalu patsientide ravis. Lisaks kiirendab platvorm oluliselt ravimite kliinilisi uuringuid ning seeläbi kiireneb tõhusamate ja ohutumate ravimite turule tulek.
  • psüühikahäired – eelkõige skisofreenia ja bipolaarse häire individuaalsete omaduste ja oluliste tunnuste / sümptomite kogumiseks.

Platvormi loomisel on Qureteci koostööpartneriteks Tartu Ülikooli Geenivaramu ja Oslo Ülikool, kes panustavad valdkonnapõhiste teadmistega, küsitluste koostamise ja tõlgendamisega, platvormi kasutajamugavaks ülesehitamisel ja vajalike moodulite loomiseks sisendi andmisega. Mõlemad projekti partnerid panustavad sisendit nii lõpp-kasutaja kui potentsiaalse kliendi seisukohast, millised vajadused ja funktsionaalsused peavad olema täidetud, et andmete analüüsija ning lõpp-kasutaja saaks platvormilt maksimaalselt kasu.

Rakendus luuakse tuginedes Qureteci andmehaldusplatvormile Qure Platform baasfunktsionaalsusel. Uuendatakse veebipõhist küsimustike vastamise kasutajaliidest Qure Forms, tehes seda mobiilisõbralikumaks. Olulist rõhku pannakse kasutatavusele, seal hulgas tõstetakse suure osaliste arvuga rakenduse sujuva töötamise võimekust nii mobiilsel kui veebiplatvormidel.

Mobiilikasutajatele luuakse rakendus „My Health Study“ eesmärgiga lihtsustada küsimustike avamist ja saada meeldetuletusi.

Tehakse pilootuuring, milles kogutakse ravimite kasutamise ja tekkinud kõrvaltoimete infot ning muid elustiili puudutavaid näitajaid uuringu perioodi jooksul. Samuti antakse kasutatele tagasisidet. Sarnane pilootuuring tehakse Eestis TÜ Geenivaramuga koostöös ja Norra Ülikooliga koostöös.

Projekti partnerid

Projekti tulemus ja sihtrühmad

Projekti tulemusel valmib konfigureeritav paindlik veebipõhine terviseinfo kogumise ja tagasiside andmise rakendus, mida saab kasutada nii mobiilsete seadmetega kui ka arvutiga. Rakendus sobib erinevate uuringute läbiviimiseks, spetsiifiliste rakenduste loomiseks ja kaugteenuste pakkumiseks.

Sihtgrupid on:

  • Biopangad
  • Raviasutused
  • Uurimisasutused
  • Ravimiarendus
  • Laborid

Projekti kestus

Projekti viiakse ellu perioodil 01.09.2020 – 31.10.2022

Finantseerimine

Projekti toetab Eesti – Norra koostööprogramm Green ICT

Toetuse summa 529 449,20 €

Norway Grants Green ICT